در این بخش آمورش آشپزی توسط مربیان کانون فرهنگی تربیتی شهید مطهری رشت قرار گرفته است.

 

خورشت بِه 09 آذر 1393 کلیک ها: 468
خوراك كدو 09 آذر 1393 کلیک ها: 448
آش زرددانه 05 آذر 1393 کلیک ها: 499
دلمه با برگ انگور 02 آذر 1393 کلیک ها: 467
كوفته مغزدار 02 آذر 1393 کلیک ها: 498
كيك مرغ 16 شهریور 1393 کلیک ها: 551
رولت نان پنير سبزي- نوع اول 13 شهریور 1393 کلیک ها: 545
پلوی ساده 22 تیر 1393 کلیک ها: 529